محمد رضا الهی فرد

محمد رضا الهی فرد

محمد رضا الهی فرد 150 150 شرکت کارگزاری سی ولکس

شركت سي ولكس كالا ( سهامي خاص ) در تاريخ 1376/02/01 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران تحت شماره 129750به ثبت رسيده است . فعاليت اوليه شركت در زمينه امور بازرگاني بود ولي در سال 1382 و با تأسيس بورس فلزات تهران ، به عنوان يكي از مؤسسين اصلي بورس مزبور ، فعاليت خويش را به عنوان كارگزار، معطوف به ” كارگزاري در بورس فلزات تهران ” نمود .