نحوه دریافت کد معاملاتی آتی

نحوه دریافت کد معاملاتی آتی

1.مراجعه به کارگزاری سی ولکس که دارای مجوز معاملاتی قراردادهای آتی در بورس کالا می باشد.
2. ارائه مدارک هویتی
3. تکمیل و امضای فرم های درخواست کد، اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی و معرفی اطلاعات حساب های بانکی مشتری
4. تایید مدارک مذکور توسط کارگزار و ارائه آن به بورس کالا
5. بررسی مدارک مذکور توسط بورس کالا و صدور کد معاملاتی برای مشتری

دارندگان کد معاملاتی قراردادهای آتی جهت معامله از طریق سامانه معاملات برخط ملزم به داشتن شرایط ذیل می‌باشند:

1. داشتن حداقل سن 18 سال
2. داشتن حداقل دیپلم

متقاضیان واجد شرایط فوق، جهت اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات بر خط قراردادهای آتی ملزم به طی مراحل ذیل می‌باشند:

۱. مراجعه مشتری به کارگزاری سی ولکس
– تکمیل فرم”درخواست اخذ مجوز دسترسی به سامانه معاملات برخط”
– ارائه مدارک هویتی
– ارائه رونوشت آخرین مدرک تحصیلی

۲. بررسی و بایگانی مدارک دریافت شده توسط کارگزاری سی ولکس
۳. مصاحبه شفاهی یا آزمون کتبی توسط مدیریت معاملات برخط جهت ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای داوطلب
۴. عقد قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا بین شرکت کارگزاری سی ولکس و مشتری ( مطابق دستورالعمل اجرایی معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران)
۵. صدور نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به سامانه معاملات برخط قراردادهای آتی توسط کارگزاری سی ولکس برای مشتری