فرم‌ها

فرم‌ها

فرم‌های لازم برای دریافت کد بورسی اشخاص حقیقی

 

فرم مشخصات مشتریان حقیقی

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی

فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه حساب‌های کفالتی مربوط به معاملات بورس کالا

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

 

 

 

 

فرم‌های لازم برای دریافت کد بورسی اشخاص حقوقی

 

فرم مشخصات مشتریان حقوقی

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی

فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه حساب‌های کفالتی مربوط به معاملات بورس کالا

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی 

 

 

 

  

فرم‌های دریافت کد مشتریان خارجی

 

Incorporate Application Form

Product Purchase Order Form 

 

 

مراحل لازم جهت اخذ کد مشتریان خارجی:

 

1– تكميل فرم‌های دریافت کد مشتریان خارجی و ارائه اصل فرم‌ها به شركت كارگزاری سی ولکس

2-ترجمه licence details) licence trading) به زبان انگليسی و تأييد آن توسط سفارتخانۀ ايران يا كنسولگری ايران و ارائۀ آن به كارگزاری سی ولكس

3-تأييد مدارك ثبتی شركت توسط سفارتخانه ايران يا كنسولگری ايران و ارائۀ آن به كارگزاری سی ولكس

4-كپی پاسپورت مديرعامل و اعضای هيئت مديره شركت

5-معرفی شخص نماينده شرکت در ايران همراه با ارائه مدارك شناسايی ایشان