اطلاع‌رسانی برخی عرضه‌های فولاد و فلزات رنگین – بورس کالا

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 23 تیر

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 23 تیر 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 1400.04.23

ادامه مطلب

عرضه طلا در بورس مورخ 23 تیر

عرضه طلا در بورس مورخ 23 تیر 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه طلا 400.04.23

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 21 تیر

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 21 تیر 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 1400.04.21 (1)

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 15 تیر

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 15 تیر 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 1400.04.15

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین مورخ 14 تیر

عرضه فلزات رنگین مورخ 14 تیر 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 400.04.14

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 13 تیر

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 13 تیر 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار1400.04.13

ادامه مطلب

عرضه محصولات صنعتی مورخ 30 خرداد

عرضه محصولات صنعتی مورخ 30 خرداد 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه 1400.03.30

ادامه مطلب

عرضه فلزات رنگین مورخ 2 خرداد

عرضه فلزات رنگین مورخ 2 خرداد 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

عرضه فلزات رنگین 400.03.30

ادامه مطلب

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 29 خرداد

آمار معاملات محصولات صنعتی مورخ 29 خرداد 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار 1400.03.29

ادامه مطلب

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 19 خرداد

آمار معاملات فلزات رنگین مورخ 19 خرداد 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس

آمار معاملات فلزات رنگین 1400.03.19

ادامه مطلب