درباره ما

درباره سی ولکس

سی ولکس نام کوهی است در استان پهناور کرمانشاه که در رشته کوه های زاگرس واقع شده است.

شركت كارگزاری سی ولكس (سهامی خاص) در تاریخ 1376/02/01 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران تحت شماره 129750 به ثبت رسیده است. فعالیت اولیه شركت در زمینه امور بازرگانی بود ولی در سال 1382 و با تاسیس بورس فلزات تهران، این شركت نیز به عنوان یكی از مؤسسین اصلی بورس مزبور، فعالیت خویش را به عنوان كارگزار معطوف به ” كارگزاری در بورس فلزات تهران ” نمود. در سال 1386 با ادغام بورس فلزات و بورس كشاورزی و تشكیل بورس كالای ایران، زمینه فعالیت این شركت نیز گسترش یافت و در تمام گروه های كالای بورس مزبور مجوز فعالیت گرفت. طبق روزنامه رسمی مورخ 1393/11/29 به شماره 20378، سرمایه ثبتی شرکت دویست میلیارد ریال می باشد. سهامداران فعلی کارگزاری : موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه می باشند.

فعالیت ها و مجوز ها
  • کارگزار حائز رتبه الف بورس کالای ایران و اوراق بهادار
  • کارگزار موسس بورس فلزات (کالا) و دارای مجوز فعالیت، پذیرش و داد و ستد تمام گروه های کالایی قابل معامله در بورس کالای ایران.
  • اولین کارگزار خریدار و فروشنده در بورس انرژی، دارای مجوز فعالیت، پذیرش و داد و ستد تمام کالاهای قابل معامله (فیزیکی و مشتقه) در بورس انرژی ایران.
  • دارای مجوز فعالیت، پذیرش و داد و ستد اوراق بهادار در بازارهای بورس و فرابورس.
  • دارای مجوز عرضه، مشاوره و پذیرش شرکت ها در بورس کالا، انرژی، اوراق بهادار و فرابورس.

سی ولکس نام کوهیست از رشته کوه های زاگرس که در استان کرمانشاه واقع شده است.

تیم مدیریت

مجوزها و افتخارات