ورود آلومینیوم به رینگ صادراتی بورس کالا

ورود آلومینیوم به رینگ صادراتی بورس کالا

ورود آلومینیوم به رینگ صادراتی بورس کالا 512 279 شرکت کارگزاری سی ولکس

شرایط و قیمتی جذاب برای صادرکنندگان #آلومینیوم
فلز نقره ای آغازگر صادرات فلزات از مسیر بورس کالا

محمودرضا الهی فرد مدیرعامل کارگزاری #سی_ولکس به عنوان کارگزار عرضه کننده آلومینیوم در تالار صادراتی بورس کالا که فردا انجام می شود، گفت: برای جذاب شدن عرضه صادراتی آلومینیوم، عرضه کننده تخفیفاتی قائل شده و قیمت ها در مقایسه با نرخ های داخلی مناسب بوده و به نظر می رسد خرید محصول به صورت ریالی و صادرات، برای خریداران توجیه دارد.

به گفته الهی فرد، علاوه بر عرضه فردای شمش آلومینیوم از سوی مجتمع صنایع #آلومینوم_جنوب، خبرهایی از اقبال #ایرالکو برای عرضه در رینگ صادراتی بورس کالا شنیده می شود.