عرضه شمش طلا در بورس کالا مورخ 10 شهریورماه

عرضه شمش طلا در بورس کالا مورخ 10 شهریورماه

عرضه شمش طلا در بورس کالا مورخ 10 شهریورماه 752 400 شرکت کارگزاری سی ولکس